دستِ بی‌هنر سلام می‌کند!

دستِ بی‌هنر سلام می‌کند!

راستش را بخواهید این فروشگاه برای من معانی مختلفی دارد...

یک تلاش کوچک، با امید به بقا در ذهن و دل هر آن کس که آثار من را لایق بداند؛

یک ترس از روزهایی که دیگر تاریخ انقضای مهارت‌هایم سر برسد؛

و تجربه‌ی داشتن یک دکان کوچک که شاید در تخیلاتم آفلاین‌تر از این حرف‌ها باشد...

به ذهن و احساساتم خوش آمدید ❤️